Reflexionem

Il·lustració de mare i filla participant en un taller, dibuixada per quasi

Creiem que per poder assegurar que els aprenentatges són significatius per les persones participants cal que siguem especialment exhaustives amb les pràctiques avaluatives. Tot i això, en coherència amb el nostre plantejament pedagògic, apostem no només per instruments de recollida d’evidències tradicionals sinó també per iniciatives de caire artístic que ens permetin copsar les sensacions i pensaments dels i les participants (treball amb imatges, quadern de Bitàcola, mural avaluatiu, performance…).

S’estimen diversos moments d’avaluació amb els respectius sentits per a l’aprenentatge (inicial, processual, final i diferida). Transversalment es realitza una revisió constant de les sessions i les activitats, a fi i efecte d’ajustar-les a les necessitats, expectatives, demandes i interessos dels i les participants/entitats.

Copsar els mateixos aprenentatges i els coneixements compartits esdevé clau en els processos de transformació individual i col·lectiva, és per aquest motiu que sempre hi ha una devolució tant amb l’entitat com amb les persones participants.

Il·lustració d'una sessió d'avaluació de grup, dibuixada per quasi