Pensem

Descripció

Il·lustració de dues persones assegudes, dibuixat per quasi.

Median T la Danza és un espai on parar, recuperar els sentits i explorar les teves emocions. Un entorn on moure’t des del plaer a un altre ritme.

Es tracta d’un projecte socioeducatiu on, a través de diferents exercicis de moviment i encetant conjuntament un procés creatiu, treballem aspectes com la confiança, l’escolta, la cohesió del grup, la comunicació, la vulnerabilitat o la gestió emocional sempre des d’una perspectiva inclusiva, crítica i feminista. En definitiva, ens coneixem millor per tal de poder-nos relacionar d’una forma més autèntica amb nosaltres i amb les altres. I ho fem de la millor manera que sabem, ballant.

Il·lustració de dues persones ballant, dibuixada per quasi.

Vivim en una societat que prioritza la part racional i cognitiva per sobre de qualsevol aprenentatge derivat de la part física o emocional. Ens hem desconnectat del nostre cos, hem deixat d’aprendre d’ell i ens hem limitat a jutjar-lo com un bé de consum. ¿Quantes de nosaltres hem estat immerses en períodes d’estrès i fins i tot depressió? ¿De quines maneres el cos ens havia intentat avisar? ¿Quins d’aquests avisos vam escoltar?

Amb la dansa aconseguim que emergeixin totes aquelles frustracions, neguits i creences per a treballar-les d’una manera subtil, divertida i amb impacte en el dia a dia. Aquest fet implica concebre-la de manera àmplia, entenent que no hi ha un moviment correcte o adient sinó que cada persona té unes tendències a l’hora de moure’s que en el fons presenten la persona mateixa sense cap filtre. I ho fem des del grup, avantposant el que és col·lectiu, comú i social, posant en valor les nostres pròpies diferències.

Median T la Danza és una aposta per allò comunitari, per entendre l’art i l’educació com un motor de transformació social i sobretot per creure fermament en el potencial de totes les persones.

Il·lustració d'un grup de gent a cercle tomandose les mans, dibuixada per quasi.

Objectius

Median T la Danza és un projecte amb un enfocament plenament educatiu. Els nostres referents, la nostra mirada, les nostres metodologies posen el focus en el procés d’ensenyament i aprenentatge. No busquem fer teràpia ni ensenyament artístic.

Il·lustració de dues persones corrent, dibuixada per quasi.

Treballem constantment per aconseguir:

Garantir l’accés a l’experiència artística a través de l’apropament a la dansa

Encara avui, l’art segueix esdevenint quelcom elitista reservat a unes poques persones. Volem parlar no només de consum cultural sinó de participació i creiem que això ha de passar necessàriament per la vivència (especialment per aquells col·lectius que n’han quedat exclosos). Parlem d’una perspectiva inclusiva no com un objectiu sinó com una forma d’entendre l’educació i la pràctica artística.

Reconnectar amb el propi cos utilitzant la dansa com a vehicle. 

Volem reivindicar la importància dels aprenentatges que provenen del cos. Entendre que aquest resulta el nostre primer filtre per copsar la realitat, per interactuar i comunicar-nos. Sortir del paradigma cos-ment i apostar per l’equilibri entre pensar, sentir i fer. Entenem que aquesta reivindicació ens apropa a seguir avançant cap a una pedagogia feminista que ens sembla de vital importància.

Il·lustració de dues persones ballant, dibuixada per quasi.

Fomentar la gestió emocional a través de l’autoconeixement i la relació amb les altres.

En definitiva, volem compartir i aprendre estratègies que ens permetin afrontar les controvèrsies del nostre dia a dia. Posar al centre la vida i les cures, reivindicant una educació emocional que defugi de la dicotomia bo/dolent i ens permeti transitar les emocions al nostre propi ritme.