Dance to Work

Il·lustració de participants en un taller, dibuixada per quasi

Com podem aplicar aquesta metodologia a les empreses i equips de treball? Dance to work és una eina per treballar la comunicació, les relacions, la cohesió dels equips, la gestió de l’estrès i el compromís d’una forma original i divertida. Es tracta de sessions que d’una banda afavoreixen el bon clima de treball i alhora ajuden a mantenir el cos actiu i disponible. Per fer-ho establim dos formats diferenciats:

Warm up

Es tracta de sessions de curta durada amb un plantejament continuat orientades a activar el cos, propiciar un espai distès i conèixer d’una altra manera a les persones amb qui compartim gran part del nostre dia a dia.

Il·lustració de participants en un taller, dibuixada per quasi

Tallers

Són sessions de mínim dues hores amb grups reduïts en les que treballem de manera més profunda aspectes concrets del nostre equip. A través de diferents dinàmiques corporals parlem de lideratge, comunicació assertiva, confiança, acompanyament i gestió emocional.

En poques paraules

Què?

Sessions de treball en equip.

Per a qui?

Empreses, companyies artístiques o equips esportius.

Com?

Sessions puntuals ( Tallers) o sessions continuades de treball corporal (warm up).

Amb qui?

  • Lieder Càmera (Cor)
  • Conservatori de Música de Tarragona
  • Programa per a joves emprenedors amb impacte social positiu Atípics.
  • OuiShare Festival.
Il·lustració de participants en un taller, dibuixada per quasi